עזרה    שתפו חבר    הרשמה
 

 
 

תנאי שימוש, פרטיות והגבלת אחריות באתר aniba

 

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר aniba.co.il (להלן: "aniba", "אניבא" או "האתר"). השימוש ב-aniba ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך הבלתי חוזרת לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש ב-aniba ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר aniba מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר אניבא

הנך רשאי להשתמש בשירותים ובתכנים ב-aniba בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירותים ובתכנים ב-aniba באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אניבא לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש ב-aniba למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך aniba, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך aniba. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-aniba.

אין להציג תכנים מ-aniba בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מ-aniba בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר ל-aniba מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מ-aniba, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-aniba במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-aniba. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-aniba, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-aniba, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב-aniba להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

מפעילי האתר ראשים להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי aniba בעניין זה.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-aniba ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעלי האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

ב-aniba מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת עיצוב הזמנות, לינקים לאלבומי תמונות,  תגובות (טוק-בקים)  ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של אניבא. מסירת תכנים לפרסום ב-aniba אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מפעיליה אתר מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאים מפעילי האתר, אך אינה מתחייבים, לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה, אם בכלל, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

בעת שיגור או מסירת תכנים להפצה או פרסום ב-aniba, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב-aniba את התכנים הבאים:

·          כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי aniba בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

מפעילי האתר רשאים לסרב לאפשר להפיץ או פרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-aniba, במשתמשיו, באניבא או במי מטעמה. בנוסף, מפעילי האתר יהיו רשאים במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב-aniba. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אניבא לפי כל דין.

החליטו מפעילי האתר לפרסם תוכן שמסרת - הם רשאים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום ב-aniba יהיו חשופים בחלקם למשתמשים רבים ובחלקם לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב-aniba או פרסום איזה מפרטיך.

מפעילי האתר מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב-aniba. התכנים אינם מתפרסמים מטעמם של מפעילי האתר, ולפיכך הם אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

שירותים הטעונים רישום

ב-aniba תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר מגוריך,  וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות לחצן "עדכון נתונים" בדף החשבון האישי שלך

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילי האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירתו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מפעילי האתר לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של  אניבא הנמצאת בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מפעילי האתר רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

מפעילי האתר רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים בעלי האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

·         אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים

·         אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באניבא או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של מפעילי האתר

·         אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב-aniba לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

·         אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת aniba

·         אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני

·         אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא

·         אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי

·         אם יש לך חוב כספי לאניבא, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו

מדיניות שימוש בחשבון האישי

מפעילי האתר מסכימים כי תשתמש בשירותי החשבון האישי וביכולת הפצת ההודעות וההזמנות שלה, ובלבד כי תעשה זאת בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות השימוש החלים על שירותים אלה, כפי שמפעילי האתר מפרסמים מעת לעת באתר.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי שירותי החשבון האישי יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לחשבון האישי שלך. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל המידע והתכנים המצויים בחשבון האישי שלך, לרבות רשימות מוזמנים ואירועים.משכך, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף -  ממוני או לא ממוני, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך ואתה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה כנגד מפעילי האתר או מי מטעמה בקשר עם כך.

לשם שמירה על המידע המצוי בחשבון האישי שלך, הנך מתחייב כי תשנה את סיסמת הכניסה לחשבון האישי שלך, מעת לעת.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות החשבון האישי של אניבא מיועד לשימושו הפרטי של בעל התיבה בלבד. כמו כן ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בחשבון האישי של אניבא לצרכים מסחריים ו/או עסקיים הינו באחריותך הבלעדית והמוחלטת ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעילי האתר בגין שימוש שכזה. מובהר מעבר לכל ספק כי במקרה של בעייה ו/או אי אספקה ו/ או שיבושים בשירות החשבון האישי,  לא יהיו בעלי האתר אחראים כלפי בעל העסק או כלפי צד לקוחות העסק או כלפי כל גורם אחר בהקשר עם העסק, באשר לשירות, ולא יהיו מחוייבים בכל פיצוי או שיפוי באשר לנזק שייגרם לך או הוצאה שתוציא בקשר עם האמור. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא ניתן להשתמש בחשבון האישי של אניבא כשרת.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הזמנות, הודעות וכו', לרבות אך לא רק, אנשים פרטיים, מוסדות עסקיים, רשויות וגופי ממשל.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי מפעילי האתר יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לחסום חשבון אישי שנחשד בפעילות שהינה בניגוד לתנאי שימוש אלה.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי מפעילי האתר יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לסגור ו/או למחוק חשבון אישי שלא נעשה בו שימוש, ולא נשלחו ממנו הודעות או הזמנות במשך ששה חודשים רצופים לפחות.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי מפעילי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם, למסור את פרטי החשבון האישי שלך שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כימפעילי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם, למסור את פרטי החשבון האישי שלך שברשותה, אם הדבר נדרש לשם הצלת חיי אדם ו/או הגנה על שלמות גופו.

בין היתר מפעילי האתר מתנים שימוש כאמור במילוי מלא ומדויק של מדיניות אי משלוח דואר הזבל המפורטת כאן.

איסור על דואר זבל

מפעילי האתר מתנגדים לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני, לרבות משתמשיו, ואף מאיימת לפגוע קשות במדיום זה.

נאסר עליך להשתמש בשירותי אניבא לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי אניבא ו/או מכתובת הרשומה בשרתי אניבא, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בחשבון האישי שלך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.

נאסר עליך להשתמש בשירותי אניבא, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.

בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותי אניבא, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

דוגמאות להפרת המדיניות

כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן מהווה דוגמא להפרה מדיניות דואר הזבל, בין אם מתבצעת במעשה ובין אם מתבצעת במחדל, בין אם ננקטת במישרין ובין אם ננקטת בעקיפין:

·         משלוח הודעה או הזמנה (כחלק מקבוצת נמענים גדולה) לנמען שאינך מכיר.

·         הטעיית נמען בנוגע להזמנה או הודעה שהוא מקבל, לרבות בנוגע למקור ההודעה או ההזמנה או למהותם, למשל על-ידי הטעייה בכל הנוגע לכתובת המקור של ההודעה או ההזמנה ו/או בשורת הנושא שלה

·          הטעיית מחשב, או כל חומרה או תוכנה, של נמען בנוגע להזמנה או הודעה אשר הנמען אמור לקבל, לרבות בנוגע למקורם או למהותם, למשל על-ידי הטעיה בכל הנוגע לכתובת המקור של ההזמנה או ההודעה ו/או בשורת הנושא שלהם (spoofing) ו/או שימוש במחשבי ביניים ללא רשותם לצורך משלוח דואר אלקטרוני (open relay, open proxy);.

·         איסוף ו\או שימוש בכתובות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי או המוני באתר.

·      איסוף ו\או שימוש בכתובות דואר אלקטרוני על ידי משלוח המוני של הזמנות או הודעות לכתובות משוערות (directory attack);

·         משלוח המוני של הזמנות או הודעות (bulk email);

·      שימוש או גרימת שימוש במחשב, או בכל חומרה או תוכנה, של אניבא לצורך ביצוע אחד או יותר מההתנהגויות המפורטות מעלה

כל מי שנוקט אחת או יותר מההתנהגויות האמורות ייחשב כמפר מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

רשימת ההתנהגויות האמורות אינה ממצה וייתכנו התנהגויות נוספות המהוות הפרה של מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

סנקציות

אם הפרת את מדיניות איסור משלוח דואר זבל, יהיו מפעילי האתר זכאים לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות או תוכן לו אתה מנוי אצל אניבא או אשר אתה מקבל מאניבא. כמו כן, במקרה של הפרת מדיניות דואר הזבל מצדך, יהיו מפעילי האתר רשאים לחסום את החשבון האישי שלך.

לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.


.קישורים ב-אניבא

ב-aniba תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים, הצעות למתנות, והצעות מסחריות המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי אניבא, או מטעמה ואניבא איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה ש-aniba מקשרת לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת אניבא לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אניבא אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

אניבא איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו ב-aniba יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אניבא רשאית להסיר מ-aniba קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

תכנים מסחריים

אתר aniba כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. 

אניבא לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו ב-aniba. אניבא אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ב-aniba אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. 

עיסקאות שתעשנה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב-aniba ע"י מפרסמים חיצוניים, יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אניבא איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב-aniba או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-aniba בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של אניבא בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאניבא להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאניבא או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי אניבא לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. 

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אניבא אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר להפצה ב-aniba. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים להפצה ב-aniba אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם להפצה. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר להפצה, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-aniba ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאניבא רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-aniba, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

אחריות אניבא

התכנים ב-aniba ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אניבא בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים ב-aniba.

השימוש ב-aniba ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אניבא אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפיץ ותפרסם ב-aniba תהיה היענות. אניבא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות ההפצה והפרסום ומי יגיב לתכנים שתפיץ ותפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. אניבא לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. 

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו ב-aniba הינה באחריותך המלאה בלבד. אניבא אינה מתחייבת כי תכנים ומידע המופק ע"י משתמשים, ספקים וכל צד שלישי אחר, המתפרסמים ב-aniba, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. אניבא לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

אניבא עושה מאמצים כי שירותי aniba יסופקו ללא הפרעה או תקלות, אולם אין היא מתחייבת כי השירות יהיה נקי מתקלות או הפרעות מכל סוג או סיבה שהם בין אם הם נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של אניבא או של מי מספקיה או צד ג' אחר. אניבא אינה מתחייבת ששירותי aniba לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אניבא או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל אניבא או אצל מי מספקיה.

אניבא אינה מתחייבת כי כל ההזמנות, ההודעות, התזכורות, מכתבי התודה וכיוצא באלו צורות התקשורת בין המשתמשים שתשלחנה ע"י המשתמשים באתר תגענה לייעדן, לא תחסמנה ע"י צד שלישי כלשהו ברשת האינטרנט, ולא תגענה אל תיבת "דואר זבל" של המוזמן. כמו כן אניבא אינה מתחייבת כי ההזמנות וההודעות תגענה בזמן סביר מרגע שליחתן.

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה הנך פוטר בזה את אניבא, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה או אחר מטעמה ומוותר באופן בלי חוזר ולא כל סייג על כל טענה,דרישה או אחריות כלפיהם ביחס כל נזק, הוצאה או עלות, ישירים או עקיפים, ממוניים או לא ממוניים, שייגרמו לך בקשר עם השימוש בשירותי aniba.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את אניבא , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את אניבא , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהודעות ששלחת באמצעות aniba, מתכנים שמסרת לפרסום ב-aniba ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת ל-aniba.

 

 

שינויים באתר והפסקת השירות

אניבא תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אניבא בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית אניבא להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. אניבא תפרסם ב-aniba הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק אניבא את החומר הכלול ב-aniba למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, וכללי ברירת הדין הבינלאומי לא יחולו על הסכם זה או על היחסים שבינך לבין אניבא.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם תנאי השימוש ב aniba או השימוש ב aniba נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.

 

שינויים בתנאי השימוש

לשימת לבך, אניבא שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר בדף זה

פנו אלינו

אניבא מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי . פניות כאמור ניתן להעביר באמצעות דוא"ל שכתובתו:   info@aniba.co.il

 

 

מדיניות הפרטיות של אניבא

אניבא  מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת אניבא במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך (דוא"ל). השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואניבא תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אניבא. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על פעולותיך באתר. אניבא תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: 

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר - כדוגמת ארגון אירוע או שליחת הודעה.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את אניבא לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר, לדוגמת דף חשבון אישי.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר אניבא לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את אניבא לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • אם ביקשת זאת בתהליך ההרשמה, תהיה אניבא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל מקרה, אניבא מתחייבת כי לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

אניבא לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:  

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של אניבא. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר  אניבא, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתראו תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה אניבא רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי אניבא צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אניבא.;
 • בכל מקרה שאניבא תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
 • אם אניבא תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אניבא. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר אניבא המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ואניבא נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אניבא יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר אניבא או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר אניבא יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

איסוף מידע לצרכים סטיסטיים

אניבא מבצעת  ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר אניבא. אניבא  אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב"משואות רשת" (web beacons), המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

אניבא מיישמת באתר אניבא  מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אניבא, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אניבא לא מתחייבת שהשירותים באתר אניבא  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אניבא משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אניבא תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאניבא לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר אניבא - יוסיף להישמר באניבא אניבא על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה אניבא למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לאניבא לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

אניבא רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 


 
     
דף הבית   למה aniba   יצירת אירוע   יצירת הודעה   מתנות   המגזין של aniba   הרשמה   עזרה   צור קשר   פרסם ב-aniba  
תנאי שימוש ופרטיות   שותפים   כתבו-עלינו   עדויות-משתמשים   הוסף למועדפים   הפוך לדף הבית  

Webnology - בניית אתרים